ReadyPlanet.com
dot
ฟอร์ดเรนเจอร์ลุยพิชิตภารกิจ “Mission Possible” ทำดี ทำได้ทันที ไม่ต้องรอ article

ฟอร์ดเรนเจอร์ ลุย 3,000 โค้ง เพื่อพิชิตภารกิจสุดท้าทาย “Mission Possible”

ฟอร์ดประเทศไทยชวนไปลุย 3,000 โค้ง ในภารกิจ “Mission Possible” แถมด้วยการทำดี เพื่อชุมชนอันห่างไกล พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนเขตวัฒนธรรมพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง บ้านเลตองคุ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก งานนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วครับ ของชอบเลย ขอบอก ...

ในวันแรกหลังจากเดินทางถึงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ด้วยเครื่องบิน  เราก็ต่อเนื่องด้วยฟอร์ดเรนเจอร์รุ่นไวล์ดแทรค เบอร์ 04 โดยภารกิจแรกคือ ไปรับเครื่องใช้จำเป็นสำหรับกิจกรรมที่จะเข้าไปร่วมพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ทุรกันดาร ไม่ว่าจะเป็น อาหาร , แท้งก์น้ำ , เครื่องปั่นไฟ , โซลาร์เซลล์ และวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการบูรณะโรงเรียนและสถานที่สาธารณะในชุมชน รถเราคันเบอร์ 04 รับหน้าที่บรรทุกปูนซีเมนต์น้ำหนักประมาณ 500 กิโลกรัม ถอยหลังจากเทียบเสร็จเปิดฝาท้ายแบบผ่อนแรง Easy Lift Tailgate ช่วยลดการออกแรงและเพิ่มความสะดวกในการปิดเปิดฝาท้าย ขนของขึ้นเรียบร้อย เอาผ้าใบคลุมื พร้อมออกเดินทาง